Informacje na temat bezpieczeństwa bankowości internetowej.

Korzystając z bankowości internetowej należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad i zaleceń.

Bezpieczeństwo Twoich pieniędzy zależy również od Ciebie!

Poziom bezpieczeństwa komunikacji pomiędzy witryną internetową, a jej Klientem zależy od poziomu bezpieczeństwa każdego z elementów uczestniczących w tej komunikacji. Zabezpieczenia po stronie Banku spełniają wysokie standardy i są cyklicznie testowane i audytowane. Dlatego działania cyberprzestępców ukierunkowane są głównie na zabezpieczenia po stronie Klienta.

Bezpieczeństwo korzystania z serwisu bankowości internetowej zależy również od jego użytkowników, w tym także świadomości z obszaru zabezpieczeń własnego komputera. Niezabezpieczony komputer jest narażony na ataki z użyciem złośliwego oprogramowania, a nawet całkowite przejęcie nad nim kontroli.

W takiej sytuacji cyberprzestępca, mając do dyspozycji wykradzione dane uwierzytelniające (login, hasło, SMS potwierdzający transakcję) będzie usiłował zrealizować utworzony przez siebie przelew.

Zasady

 • wiadomości e-mail – nigdy NIE otwieraj podejrzanych maili i załączników

 • niestandardowy wygląd lub działanie systemu Internet Banking – zmienione dane w przelewach, prośba o dodatkowe hasła jednorazowe, pytanie o numer telefonu, pojawianie się dodatkowych pól w których należy wpisać hasła jednorazowe lub hasła z wiadomości SMS,

 • treść wiadomości SMS zawierającej jednorazowe hasło – zawsze sprawdzaj, czy rachunek odbiorcy w wiadomości SMS jest zgodny z dyspozycją złożoną w bankowości elektronicznej

 • symbol zielonej kłódki w pasku adresu – czy jest zielona kłódka i adres certyfikatu jest zgodny z adresem strony?

 • system operacyjny i program antywirusowy – pamiętaj o aktualizacji systemu operacyjnego oraz programu antywirusowego!

 • oprogramowanie z niepewnych źródeł – nigdy nie instaluj programów pobranych ze stron, co do których nie masz pewności, że są bezpieczne!

Zalecenia:

 • nie wchodź na stronę logowania do Systemu korzystajac z odnośników otrzymanych pocztą e-mail lub znajdujących się na stronach nie należących do Banku
 • nie odpowiadaj na żadne e-maile dotyczące weryfikacji Twoich danych (np. identyfikator, hasło) lub innych ważnych informacji – Bank nigdy nie prosi o podanie danych poufnych pocztą elektroniczną
 • zawsze przed logowaniem sprawdź, czy adres strony rozpoczyna się od https://
 • zawsze przed logowaniem zweryfikuj Certyfikat Bezpieczeństwa Banku (dla kogo został wystawiony oraz odcisk certyfikatu), którego szczegóły są dostępne poprzez kliknięcie na symbol kłódki w oknie przeglądarki
 • nie zezwalaj przeglądarce na zapisywanie haseł i nazw użytkownika w formularzach
 • nie przechowuj nazwy użytkownika i haseł w tym samym miejscu oraz nie udostępniaj ich innym osobom
 • unikaj logowania z komputerów, do których dostęp mają również inne osoby (np. w kawiarenkach, u znajomych)
 • dbaj o bezpieczeństwo Twojego komputera, instaluj tylko legalne oprogramowanie oraz wszystkie zalecane poprawki
 • zawsze używaj zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego oraz zapory (firewall)
 • dbaj o to, aby Twoja przeglądarka internetowa była zawsze aktualna
 • zawsze kończąc pracę korzystaj z polecenia – Wyloguj –

W razie wystąpienia niestandardowych, budzących Państwa podejrzenia zdarzeń, należy natychmiast przerwać działanie oraz poinformować o tym fakcie Bank.