Oferta dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Bank Spółdzielczy w Żywcu współpracuje z lokalnymi Jednostkami Samorządu Terytorialnego na terenie powiatu żywieckiego. W indywidualnie dostosowanej ofercie proponuje prowadzenie i kompleksową obsługę rachunków bieżących i pomocniczych, które w połączeniu z systemem Internet Banking umożliwiają sprawne zarządzanie środkami wszystkich podległych jednostek organizacyjnych.

Bank ponadto zapewnia kasową obsługę Jednostek Samorządu Terytorialnego (np. wypłata świadczeń rodzinnych, pełna obsługa gotówkowa Gminy), konsolidację i redystrybucję środków z wyodrębnionych rachunków podległych jednostek.

W swojej ofercie Bank umożliwia korzystanie z kredytu obrotowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego lub na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wszystkie umowy na produkty oraz usługi dla JST są indywidualnie negocjowane.

 Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z naszych usług.

Rachunki

bieżące, pomocnicze i masowe

Rachunki bieżące i pomocnicze

Pełna obsługa rachunków bieżących, pomocniczych, masowych i specjalnych dla JST.

Kredyty

Kredyty dedykowane dla JST

Kredyty

Kredyty w rachunku bieżącym, kredyty celowe, inwestycyjne oraz na budownictwo mieszkaniowe i komunalne.

Lokaty i depozyty

Lokaty terminowe oraz O/N

Lokaty i depozyty

Lokaty terminowe.

E-banking

Internet Banking

Bankowość elektroniczna

Pełna obsługa produktów bankowych poprzez system Internet Banking dla Firm.