Bank Spółdzielczy w Żywcu z dumą został partnerem 60. Tygodnia Kultury Beskidzkiej w Żywcu.

Wydarzenie oferuje możliwość odkrywania różnorodności kulturowej ze wszystkich stron świata dzięki atrakcyjnym występom artystycznym.
Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału i czerpania z kulturowej inspiracji!

https://mck.zywiec.pl/kalendarz-imprez/60-tydzien-kultury-beskidzkiej,958.html