Zastrzeżenia prawne

Informujemy, że dane zawarte na stronach WWW Banku Spółdzielczego w Żywcu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych użytkownikom serwisu WWW, klientom i partnerom Banku. Dane te podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Bank Spółdzielczy w Żywcu nie ponosi także jakiejkolwiek odpowiedzialności za niezawinione przez Bank Spółdzielczy w Żywcu ewentualne błędy i pominięcia w przedstawionych danych. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania dostarczonych wiadomości ponosi użytkownik stron WWW, który z nich korzysta. Bank Spółdzielczy w Żywcu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem korzystania z tych informacji, jeżeli szkody takie sa następstwem okoliczności, za które Bank Spółdzielczy w Żywcu nie ponosi odpowiedzialności. 

Bank Spółdzielczy w Żywcu nie ponosi także jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne błędy i pominięcia w przedstawionych danych. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania dostarczonych wiadomości ponosi użytkownik stron WWW. Bank Spółdzielczy w Żywcu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem korzystania z tych informacji. Ryzyko z tytułu użytkowania stron WWW stanowi wyłączne ryzyko ich użytkownika. 

Otrzymując dostęp do stron WWW użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich. Brak poufności i ryzyko narażenia na ingerencję osób trzecich nie może naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zastrzeżenie o braku poufności i ryzyko narażenia na ingerencję osób trzecich nie dotyczy użytkowania systemu bankowości internetowej.

Aktualności

zobacz wszystkie

Kursy walut

Kursy walut2018-12-14 obowiązuje od godziny: 12:00
1 EUR4.1701
1 USD3.6911
1 CHF3.6801
1 GBP4.6306
więcej