WŁADZE BANKU

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Żywcu

Czesław Midor  – Przewodniczący

Janusz Sobkowski – Zastępca Przewodniczącego

Barbara Pindel – Sekretarz Rady Nadzorczej

Dominik Tomasiak – Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Gulis – Członek Rady Nadzorczej


Zarząd Banku Spółdzielczego w Żywcu

Józef Góra – Prezes Zarządu

Sabina Duraj – Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Marszałek – Członek Zarządu