WŁADZE BANKU

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Żywcu

Czesław Midor  – Przewodniczący

Janusz Sobkowski – Zastępca Przewodniczącego

Andrzej Krupiński  – Sekretarz

Karol Gąsior – Członek

Jerzy Ścieszka – Członek

Barbara Hankus  – Członek

Józef Pieronek – Członek

Barbara Pindel – Członek


Zarząd Banku Spółdzielczego w Żywcu

Józef Góra – Prezes Zarządu

Sabina Duraj – Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Marszałek – Członek Zarządu