Historia banku

Przed I wojną światową w Żywcu działała Samopomocowa Kasa Spółdzielcza i są to przesłanki początków działalności bankowej w naszym mieście. 

Po II wojnie światowej tj. w 1947 roku, grupa rzemieślników i drobnych przedsiębiorców reaktywowała tą działalność i na bazie Kasy Spółdzielczej powstał Bank Spółdzielczy w Żywcu. 

W 1976 roku zgodnie z obowiązkiem zrzeszania się banków spółdzielczych, Bank Spółdzielczy w Żywcu został włączony do grupy Banku Gospodarki Żywnościowej. Stan taki utrzymywał się do 29 września 1992 roku, kiedy to Bank Spółdzielczy w Żywcu zrzeszył się w grupie Gospodarczego Banku Południowo – Zachodniego S.A. 

W 2002 roku część banków zrzeszających połączyło się i utworzyło Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Ze względu na przejęcie udziałów Gospodarczego Banku Południowo – Zachodniego S.A. przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. nastąpiło również przystąpienie Banku Spółdzielczego w Żywcu do BPS SA. 

Po krótkim zobrazowaniu historii Banku widać, że posiada on blisko siedemdziesięcioletnią tradycję, a korzeni spółdzielczego charakteru Banku można dopatrzyć się już na początku XVII wieku. Bank Spółdzielczy w Żywcu dzięki swej wieloletniej tradycji spółdzielczej, olbrzymieniu i bogatemu zapleczu doświadczeń, mocnej i przede wszystkim stabilnej pozycji w systemie bankowym jak również profesjonalnym sztabie pracowników zapewnia swoim klientom usługi najwyższej jakości.