Kredyty

  • przeznaczony dla posiadaczy rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego,
  • udzielany jest na okres  do 36 miesięcy  z możliwością  przedłużenia umowy kredytu na kolejny okres,
  • jego wysokość i okres przyznania ustalana jest indywidualnie dla każdego Klienta i uzależniona jest od długości okresu posiadania rachunku, wysokości stałych wpływów z tytułu osiąganych dochodów oraz posiadania zdolności kredytowej,
  • zwiększa stan wolnych środków do wysokości, których Posiadacz rachunku może realizować wypłaty gotówkowe i bezgotówkowe,
  • każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż odnawia się on o spłaconą część i może być wykorzystywany wielokrotnie w okresie ważności umowy kredytu,
  • odsetki naliczane są  tylko od wykorzystanej kwoty kredytu.

  Wybierając kredyt w ROR zyskujesz:

  • minimum formalności,
  • szybką decyzję kredytową,
  • dogodne warunki kredytowania,
  • wygodną formę finansowania nieprzewidzianych wydatków,
  • automatyczną spłatę odsetek, dzięki zapewnieniu środków na ich pokrycie z ROR.
  • maksymalna kwota kredytu 80.000 PLN,
  • oprocentowany według zmiennej stopy procentowej,
  • okres kredytowania do 96 miesięcy (8 lat),
  • przeznaczony jest na sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych Kredytobiorcy z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej i rolniczej,
  • brak konieczności udokumentowania wykorzystania środków,
  • Kredytobiorca może dokonać spłaty całości lub części kredytu przed ustalonymi w harmonogramie terminami bez ponoszenia opłat,
  • w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, Bank pobiera odsetki tylko za faktyczny okres korzystania z kredytu.

  Wybierając kredyt gotówkowy zyskujesz:

  • minimum formalności,
  • szybką decyzję kredytową,
  • dogodne warunki kredytowania.
  • maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od zdolności i wiarygodności kredytowej Wnioskodawcy oraz wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia,
  • okres kredytowania do 25 lat (z wyłączeniem kredytu mieszkaniowego na zakup działki budowlanej w przypadku, którego okres kredytowania wynosi od 1 do 15 lat),
  • udzielany z przeznaczeniem m.in. na: zakup działki budowlanej, zakup wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym (budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego, remont),
  • Kredytobiorca może dokonać spłaty całości lub części kredytu przed ustalonymi w harmonogramie terminami,
  • w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, Bank pobiera odsetki tylko za faktyczny okres korzystania z kredytu.

  Wybierając  kredyt mieszkaniowy zyskujesz:

  • minimum formalności,
  • szybką decyzję kredytową,
  • dogodne warunki udzielenia kredytu,
  • szeroki zakres kredytowania,
  • zabezpieczenie dostosowane do Twoich możliwości,
  • karencję w spłacie kapitału,
  • przeznaczona na finansowanie dowolnego celu konsumpcyjnego nie  związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą (w tym także na spłatę innych zobowiązań),
  • nie wymaga rozliczenia wykorzystania środków,
  • okres kredytowania do 25 lat,
  • spłata kredytu następuje  w  miesięcznych ratach.

  Obligatoryjnym zabezpieczeniem pożyczki jest:

  • hipoteka na nieruchomości lub ograniczonym prawie rzeczowym należącej/cym do klienta,

  Wybierając pożyczkę hipoteczną zyskujesz:

  • zapewnienie stabilnego źródła finansowania bez konieczności  rozliczenia celu na który została udzielona,
  • warunki  dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta,
  • minimum formalności,
  • szybką decyzję.