Kredyty

  • Kredyt odnawialny w ROR

   Kredyt odnawialny dla Posiadacza rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego (ROR).Przyznany kredyt zwiększa stan wolnych środków, do wysokości których Posiadacz rachunku może realizować dyspozycje wypłaty. Kredyt udzielany na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejny okres bez konieczności podpisywania aneksu do umowy.

  • Zalety kredytu:

   • na dowolny cel konsumpcyjny, bez konieczności udokumentowania wydatków sfinansowanych kredytem
   • możliwość wykorzystania kredytu w formie gotówkowej lub bezgotówkowej
   • automatyczna spłata z każdego wpływu środków na rachunek
   • odsetki naliczane i pobierane są wyłącznie od wykorzystanej kwoty kredytu
   • proste zasady udzielania kredytu
   • szybkie rozpatrzenie wniosku kredytowego
              atrakcyjne oprocentowanie
 • Kredyt gotówkowy

  Kredyt gotówkowy udzielany jest na dowolne cele konsumpcyjne bez konieczności udokumentowania celowości ich wykorzystania. Przyznana kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Wnioskodawcy/ów.

  Zalety kredytu:

  • na dowolny cel konsumpcyjny, bez konieczności udokumentowania wydatków sfinansowanych kredytem
  • długi okres kredytowania : do 96 miesięcy
  • uruchomienie kredytu - wg dyspozycji Kredytobiorcy w formie przelewu lub wypłaty gotówki
  • atrakcyjne oprocentowanie
  • możliwość spłaty kredytu przed terminem, bez dodatkowych kosztów
  • szybkie rozpatrzenie wniosku kredytowego
  • zawarcie umowy bez konieczności ubezpieczenia kredytu
  • minimum formalności

  W celu uzyskania szczegółowych informacji o produkcie prosimy o kontakt z naszym Bankiem.
  • Kredyty mieszkaniowe

   Bank udziela kredytów mieszkaniowych przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych  

   w szczególności na: zakup działki budowlanej, zakup wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym.

    

   Zalety kredytu:

   • szeroki zakres kredytowania
   • proste zasady udzielania kredytu
   • możliwość wykorzystania kredytu w formie gotówkowej lub bezgotówkowej
   • brak kosztów dodatkowych, w tym brak konieczności ubezpieczenia kredytu
   • karencja w spłacie kapitału
   • możliwość spłaty kredytu przed terminem, bez dodatkowych kosztów
   • szybkie rozpatrzenie wniosku kredytowego
   • atrakcyjne oprocentowanie
   • długi okres spłaty do 25 lat
  • Pożyczka hipoteczna

   Bank udziela pożyczki hipoteczne bez konieczności udokumentowania wykorzystanych środków, jednak cel pożyczki musi zostać określony w umowie pożyczki.

   Zalety pożyczki :

   • dowolny cel, określony w umowie pożyczki
   • długi okres spłaty do 25 lat
   • minimum formalności
   • proste zasady udzielania pożyczki
   • możliwość wykorzystania pożyczki w formie gotówkowej lub bezgotówkowej
   • brak kosztów dodatkowych, w tym brak konieczności ubezpieczenia pożyczki
   • możliwa karencja w spłacie kapitału
   • możliwość spłaty pożyczki przed terminem, bez dodatkowych kosztów
   • szybkie rozpatrzenie wniosku kredytowego
   • atrakcyjne oprocentowanie