Kredyty

  • kredyt w rachunku kredytowym,
  • o charakterze nieodnawialnym,
  • przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością Kredytobiorcy,
  • może być udzielony jako krótko- lub średnioterminowy,
  • maksymalny okres kredytowania 36 miesięcy,
  • spłata kredytu następuje jednorazowo lub w ratach.

  Kredyt przeznaczony dla:

  • osób prawnych,
  • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
  • jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność do zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu, prowadzących działalność gospodarczą, w tym rolniczą,
  • jednostek samorządu terytorialnego oraz związków, utworzonych przez te jednostki,
  • samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

  Wybierając kredyt obrotowy zyskujesz:

  • łatwy sposób na utrzymanie płynności finansowej,
  • dodatkowe źródło finansowania bieżącej działalności gospodarczej,
  • warunki kredytu dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta,
  • szerokie możliwości zabezpieczenia spłaty kredytu,
  • terminy spłaty dostosowane do cyklu obrotowego działalności.
  • krótko i średnio terminowy kredyt obrotowy w rachunku bieżącym,
  • przeznaczonym na pokrycie wszelkich bieżących zobowiązań Kredytobiorcy,
  • odnawialny charakter kredytu tzn. spłata całości lub części kredytu odnawia kredyt o równowartość dokonanej spłaty i umożliwia wielokrotne wykorzystywanie kredytu w okresie obowiązywania umowy,
  • możliwość przedłużenia umowy kredytu na kolejny okres bez konieczności spłaty kredytu.

  Kredyt przeznaczony dla:

  • osób prawnych,
  • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
  • jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność do zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu, prowadzących działalność gospodarczą, w tym rolniczą,
  • jednostek samorządu terytorialnego oraz związków, utworzonych przez te jednostki,
  • samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

  Wybierając linie kredytową w rachunku bieżącym zyskujesz:

  • łatwy i dogodny sposób na utrzymanie płynności finansowej,
  • dodatkowe źródło finansowania w zakresie bieżącej działalności gospodarczej,
  • warunki kredytu dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb i oczekiwań,
  • szerokie możliwości zabezpieczenia spłaty kredytu.
  • stanowi uzupełnienie środków własnych Klienta w finansowaniu przedsięwzięć rozwojowych i inwestycyjnych,
  • przeznaczony na finansowanie projektów inwestycyjnych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku Klienta, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe,
  • okres kredytowania do 20 lat,
  • spłata kredytu następuje  w ratach.

  Kredyt przeznaczony dla:

  • osób prawnych,
  • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
  • jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność do zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu, prowadzących działalność gospodarczą, w tym rolniczą,
  • jednostek samorządu terytorialnego oraz związków, utworzonym przez te jednostki,
  • samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

  Wybierając Kredyt inwestycyjny zyskujesz:

  • zapewnienie stabilnego źródła finansowania działalności inwestycyjnej,
  • warunki kredytu dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta,
  • szerokie możliwość zabezpieczenia spłaty kredytu,
  • karencję w spłacie kapitału,
  • minimum formalności,
  • szybką decyzję kredytową.
  • przeznaczona na finansowanie dowolnego celu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą (w tym także na spłatę innych zobowiązań),
  • nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków,
  • okres kredytowania do 25 lat,
  • spłata kredytu następuje  w ratach.

  Obligatoryjnym zabezpieczeniem pożyczki jest:

  • hipoteka na nieruchomości lub ograniczonym prawie rzeczowym należącej/cym do klienta,

  Pożyczka przeznaczona jest  dla:

  • osób prawnych,
  • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
  • jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność do zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu, prowadzących działalność gospodarczą, w tym rolniczą,
  • jednostek samorządu terytorialnego oraz związków, utworzonym przez te jednostki,
  • samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

  Wybierając pożyczkę zyskujesz:

  • zapewnienie stabilnego źródła finansowania bez konieczności rozliczenia celu na który została udzielona,
  • warunki dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta,
  • minimum formalności,
  • szybką decyzję.