Rachunki

Korzyści

Rachunek bieżący (oraz Rachunek pomocniczy) to produkty dostosowane do wymagań małych i średnich firm i przedsiębiorstw. Charakteryzują się bardzo niskimi opłatami i posiadają szeroką funkcjonalność.

Podstawowe opłaty:

 • otwarcie rachunku - 8 zł,
 • prowadzenie rachunku - 9 zł miesięcznie,
 • wydanie karty płatniczej - 0 zł,
 • użytkowanie karty tylko - 0 zł miesięcznie,
 • dostęp do bankowości internetowej - 0 zł miesięcznie,
 • przelew z rachunku (bez względu na ilość) - 0 zł.

Atrakcyjne usługi i produkty dedykowane dla posiadaczy Rachunku bieżącego:

 • karty płatnicze,
 • Internet Banking,
 • SMS Banking,
 • telefoniczna informacja na hasło,
 • kredyt w rachunku bieżącym,
 • wrzutnia nocna,
 • płatności masowe,
 • przelewy krajowe i zagraniczne, polecenia zapłaty i zlecenia stałe.

Informacje ogólne

Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków, przeprowadzania gotówkowych i bezgotówkowych rozliczeń krajowych i bezgotówkowych rozliczeń zagranicznych. Wpłaty i wypłaty mogą być dokonywane w formie bezgotówkowej lub gotówkowej w jednostce Banku.

Produkt przeznaczony jest dla:

 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
 • osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które indywidualnie lub w formie spółki prowadzą działalność gospodarczą,
 • osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które indywidualnie lub w formie spółki wykonują wolne zawody,
 • osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które indywidualnie lub w formie spółki prowadzą działalność rolniczą.

Usługi i produkty dołączone do rachunku:

 • karta płatnicza,
 • Internet Banking (dla małych przedsiębiorstw),
 • Home Banking (dla dużych przedsiębiorstw),
 • kredyt odnawialny w rachunku bieżącym,
 • SMS Banking,
 • Bankofon,
 • telefoniczna informacja na hasło,
 • polecenia przelewu,
 • polecenia zapłaty,
 • zlecenia stałe,
 • płatności masowe,
 • wpłaty do wrzutni nocnej,
 • wpłaty w zamkniętej formie.

Korzyści z posiadania rachunku:

 • bezpieczeństwo przechowywanych środków pieniężnych,
 • wygodny sposób przeprowadzania krajowych i zagranicznych rozliczeń pieniężnych,
 • usprawnienie pracy, dzięki możliwości obsługi rachunku poprzez bankowość elektroniczną,
 • obniżenie kosztów pracy poprzez system płatności masowych,
 • wygoda i oszczędność czasu dzięki wrzutni nocnej

Wymagane dokumenty

Wykaz dokumentów wymaganych do otwarcia rachunku bieżącego przez:

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółek cywilnych:

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub potwierdzenie rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);
 • umowa spółki (rejestracja w Urzędzie Skarbowym) – w przypadku spółki cywilnej;
 • pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych spółki cywilnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarcza, o ile dane te nie wynikają z wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;

Stowarzyszenia i związki stowarzyszeń:

 • aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego;
 • statut stowarzyszenia;
 • dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych;

Spółki prawa handlowego:

 • aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego;
 • umowa spółki lub statut;
 • nominacje lub pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych jednostki, o ile dane te nie wynikają z rejestru.

Aktualności

zobacz wszystkie

Kursy walut

Kursy walut2019-01-16 obowiązuje od godziny: 12:00
1 EUR4.1573
1 USD3.6448
1 CHF3.6633
1 GBP4.6709
więcej