Kredyty

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy

 • kredyt w rachunku kredytowym,
 • o charakterze nieodnawialnym,
 • przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością Kredytobiorcy,
 • może być udzielony jako krótko- lub średnioterminowy,
 • maksymalny okres kredytowania 36 miesięcy,
 • spłata kredytu następuje jednorazowo lub w ratach.

Kredyt przeznaczony dla:

 • osób prawnych,
 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność do zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu, prowadzących działalność gospodarczą, w tym rolniczą,
 • jednostek samorządu terytorialnego oraz związków, utworzonych przez te jednostki,
 • samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Wybierając kredyt obrotowy zyskujesz:

 • łatwy sposób na utrzymanie płynności finansowej,
 • dodatkowe źródło finansowania bieżącej działalności gospodarczej,
 • warunki kredytu dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta,
 • szerokie możliwości zabezpieczenia spłaty kredytu,
 • terminy spłaty dostosowane do cyklu obrotowego działalności.

Linia kredytowa w rachunku bieżącym

Linia kredytowa w rachunku bieżącym

 • krótko i średnio terminowy kredyt obrotowy w rachunku bieżącym,
 • przeznaczonym na pokrycie wszelkich bieżących zobowiązań Kredytobiorcy,
 • odnawialny charakter kredytu tzn. spłata całości lub części kredytu odnawia kredyt o równowartość dokonanej spłaty i umożliwia wielokrotne wykorzystywanie kredytu w okresie obowiązywania umowy,
 • możliwość przedłużenia umowy kredytu na kolejny okres bez konieczności spłaty kredytu.

Kredyt przeznaczony dla:

 • osób prawnych,
 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność do zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu, prowadzących działalność gospodarczą, w tym rolniczą,
 • jednostek samorządu terytorialnego oraz związków, utworzonych przez te jednostki,
 • samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Wybierając linie kredytową w rachunku bieżącym zyskujesz:

 • łatwy i dogodny sposób na utrzymanie płynności finansowej,
 • dodatkowe źródło finansowania w zakresie bieżącej działalności gospodarczej,
 • warunki kredytu dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb i oczekiwań,
 • szerokie możliwości zabezpieczenia spłaty kredytu.

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny

 • stanowi uzupełnienie środków własnych Klienta w finansowaniu przedsięwzięć rozwojowych i inwestycyjnych,
 • przeznaczony na finansowanie projektów inwestycyjnych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku Klienta, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe,
 • okres kredytowania do 20 lat,
 • spłata kredytu następuje  w ratach.

Kredyt przeznaczony dla:

 • osób prawnych,
 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność do zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu, prowadzących działalność gospodarczą, w tym rolniczą,
 • jednostek samorządu terytorialnego oraz związków, utworzonym przez te jednostki,
 • samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Wybierając Kredyt inwestycyjny zyskujesz:

 • zapewnienie stabilnego źródła finansowania działalności inwestycyjnej,
 • warunki kredytu dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta,
 • szerokie możliwość zabezpieczenia spłaty kredytu,
 • karencję w spłacie kapitału,
 • minimum formalności,
 • szybką decyzję kredytową.

Pożyczka hipoteczna

Pożyczka hipoteczna

 • przeznaczona na finansowanie dowolnego celu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą (w tym także na spłatę innych zobowiązań),
 • nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków,
 • okres kredytowania do 25 lat,
 • spłata kredytu następuje  w ratach.

Obligatoryjnym zabezpieczeniem pożyczki jest:

 • hipoteka na nieruchomości lub ograniczonym prawie rzeczowym należącej/cym do klienta,

Pożyczka przeznaczona jest  dla:

 • osób prawnych,
 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność do zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu, prowadzących działalność gospodarczą, w tym rolniczą,
 • jednostek samorządu terytorialnego oraz związków, utworzonym przez te jednostki,
 • samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Wybierając pożyczkę zyskujesz:

 • zapewnienie stabilnego źródła finansowania bez konieczności rozliczenia celu na który została udzielona,
 • warunki dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta,
 • minimum formalności,
 • szybką decyzję.

Aktualności

zobacz wszystkie

Kursy walut

Kursy walut2019-01-16 obowiązuje od godziny: 14:00
1 EUR4.1568
1 USD3.6478
1 CHF3.6626
1 GBP4.6767
więcej