Tarcza Finansowa PFR 2.0

Informacja dotycząca zdefiniowania Kosztów Stałych wyliczanych na potrzeby subwencji finansowej w ramach Tarczy Finansowej 2.0.

Uprzejmie informujemy, że PFR przedstawił na swojej stronie internetowej wyjaśnienia dotyczące definicji Kosztów Stałych, które są wyliczane do określenia wysokości subwencji finansowej dla podmiotów o statusie MŚP. Więcej  informacji uzyskają Państwo na stronie PFR:      https://pfrsa.pl/aktualnosci/tarcza-finansowa-pfr-2.0/wyjasnienie-dotyczace-definicji-kosztow-stalych-oraz-zasad-wydatkowania-uzyskanej-subwencji-finansowej.html